spa

Konferenser bygger relationer

Konferenser fyller en viktig funktion. Det finns många olika sorters konferenser, till exempel att en specifik yrkeskår ska utbyta erfarenheter och utvecklas i sin profession. Då samlas inte bara vissa yrkesgrupper, utan även forskare och föreläsare deltar med de senaste rönen och trenderna. Här kan chefer och medarbetare få nya perspektiv och konferensen inspirerar allaContinue Reading ”Konferenser bygger relationer”

Plåtslagare

Grannen under

På våningen under dessa två kartritare bor en plåtslagare. Han har två pigga ögon som inte kan motstå, eller hjälpa, att se allt som har med plåt att göra. Fönsterbläck, stuprännor och täckplåt överallt där det glimmar av svart på hustak fastnar hans blick. Det är inte så konstigt förstås, det är hans profession, menContinue Reading ”Grannen under”