Med pumpservice hålls friluftsbadet i Kungsbacka igång

30 juni 2022 william eriksson

editorial

I Kungsbacka kan man njuta av härliga bad från klipporna. Tyvärr är dock inte badsäsongen särskilt lång, i alla fall inte om man badar utan våtdräkt. Ofta är det nämligen mycket kallt i vattnet.

För att förlänga badsäsongen funderade därför kommunledningen på att anlägga ett friluftsbad. Man skulle kunna ta in vatten från havet, filtrera och klorera det, så behövde man inte ta av det kommunala dricksvattnet som det allt oftare började bli knapert av under torra tider. 

Det var dock en hel del man behövde tänka på för att kunna genomföra en sådan lösning. De kontaktade därför Båstads kommun, eftersom de visste att där redan fanns ett friluftsbad med havsvatten. De kunde också erbjuda flera tips och råd.

Vattnet behövde filtreras i flera steg och så behövdes det självklart en pump för att ta in vattnet från havet och sedan cirkulera runt det i poolens reningsanläggning. Om man valde en lämplig pump så kunde den klara båda dessa uppgifter. Grovfiltret kunde lämpligen placeras före pumpen medan den finare filtreringen kunde utföras efter pumpen.

 

pumpservice - pumpar Kungsbacka

 

Viktigt att pumpen kan hållas igång

Det var också särskilt viktigt att tänka på materialvalen i pumpen. Det salta havsvattnet var nämligen väldigt korroderande. Därför behövde pumphuset vara gjort i syrafast rostfritt stål. Representanten från Båstad kommun sa också att eftersom pumpen var så viktig för att kunna hålla igång reningen, så borde de säkerställa att det fanns någon som kunde laga pumpen vid behov.

De skulle alltså behöva hitta en firma som kunde skicka en tekniker med kort varsel även på helger. Kommunledningen i Kungsbacka var nöjd med råden de hade fått. De gick därför vidare med projekteringen.

Lyckligtvis skulle det visa sig att det inte var några problem att få pumpservice i Kungsbacka. Pumpfirman kunde naturligtvis även erbjuda en lämplig pump för ändamålet. Nu var det bara att sätta igång med det arbetet. Förhoppningsvis kunde bassängen stå klar redan till nästa sommar.

Fler nyheter