Trädbeskärning i Lund

31 juli 2021 william eriksson

Att beskära träd kan tyckas enkelt men faktum är att man kan förstöra ett träd genom felaktig beskärning. Det tar tid för ett träd att växa sig stort och det gäller att man sköter om sina träd på rätt sätt. Träd är som egna individer och genom att låta en arborist besiktiga träden och upprätta en trädvårdsplan över varje enskilt träd säkerställer man att det får den omvårdnad det behöver. 

Olika träd ska beskäras olika mycket men också vid rätt tid på året. Genom beskärning blir träden mer hållbara och friska, men fruktträd  som beskärs på rätt sätt får också mer frukt. Det går även att påverka hur stort ett träd kommer att bli genom att beskära det vid rätt tidpunkt. Detta kan vara särskilt viktigt med träd som står nära fastigheter och riskerar att skada fasaden om de blir för stora. Med rätt trädbeskärning kan man slippa såga ned träd och istället fortsätta njuta av dem.

 

 

Hur ofta ska man beskära träden?

Vill man ha hjälp med trädbeskärning i Lund ska man i god tid kontakta en arborist. Detta eftersom det gäller att beskära träden under rätt tidsperiod. Vissa yngre träd mår bäst i att beskäras tidigt på våren, medan lite äldre träd med fördel kan beskäras i sluttet av sommaren. Hur ofta man behöver beskära träden beror på vad det är för slags träd, men fruktträd mår oftast bäst av att beskäras varje år.

Ta in offerter från mer än en arborist och jämför priser. En arborist kan förutom trädbeskärning hjälpa till med fällning av träd. Som privatperson kan man använda sig av rut-avdraget då man beskär träd. Ibland kan det också löna sig om man tillsammans med grannen beställer beskärning av träd, särskilt om man bor en bit ute på landet. Detta eftersom man även får betala för arboristens restid.

Fler nyheter