Tillverkning av medicinteknisk utrustning viktig del av sjukvården

11 januari 2021 patrick pettersson

Hur långt läkemedelskonsten har gått är egentligen helt otroligt. Visst, ingen har visats sig vara Jesus som med sina bara händer botade blinda och förlamade, men människan har gjort mycket annat gott inom det medicinska. Man har utvecklat vaccin mot sjukdomar som polio, mässling och påssjuka. Många överlever idag cancer och vi kan transplantera organ mellan människor.  

Det är förstås helt otroligt. I hela denna process finns såklart den aktör som står för tillverkningen av medicinprodukter. Det vill säga produktionen av saker som används i den vardagliga sjukvården. Där pratar vi om allt från engångsprodukter till mer långsiktig användbarhet. Allt från katetrar och sterila förbrukningsartiklar till hjälpmedel som till exempel inhalatorer.  

Dessa små produkter, som är så viktiga, uppstår inte av sig själva. Det är inte jultomten som kommer med en årsförbrukning av katetrar varje år. Nej, det är aktörer som kontinuerligt arbetar med att i stor skala tillverka dessa produkter som får sjukvården att bestå. Du kan läsa mer om tillverkning av medicinteknisk utrustning här: https://www.plastogravyr.se/ 

 

Märke som garanterar trygghet

Det är tack vare dessa tillverkare som lilla Pelle, 8 år, kan räddas av sin inhalator när astmaattackerna blir besvärliga. Vem som helst kan inte tillverka katetrar, inhalatorer och annan medicinsk utrustning och kalla det för medicinprodukter. Det krävs tillstånd och produkterna ska vara märkta av ett särskilt märke om de ska marknadsföras i Sverige. 

 

 

Det är en så kallad CE-märkning. Den används inom EU och ger vissa garantier på att tillverkningen har gått rätt till inom den standard som accepteras inom unionen. Du förstår själv att det ligger ett stort ansvar på tillverkarna i fråga. 

Det är viktigt att de följer sitt ansvar och förstår vilken del de spelar i sjukvården. Liv står på spel. Den tekniska utvecklingen kommer bara att fortsätta. Tillverkning av medicinprodukter kommer med andra ord bara att bli än viktigare.

Fler nyheter