Samla ihop Er

29 mars 2019 Johan Post
Samla ihop Er

Konferens är både kul och viktigt för ett företag, rent av nödvändigt. För medelstora företag är det ofta svårt att nå hela personalen på ett samlat och naturligt sätt vilket man behöver göra för att kommunicera företagets anda och filosofi. Det må låta flummigt men sammanhållningen i företag som har fler är 20 anställda behöver uppdateras med jämna mellanrum, inte minst för att alla ska känna sig sedda men också för att få styrkan att arbeta åt samma håll. Det behövs också för att dra arbetsbördan jämnt, att fördela jobbet är mycket viktigt i ett företag. Inte sällan händer det att vissa i en större grupp tar på sig ett större ansvar och drar ett större lass. Det behöver inte vara bara negativt men kan lätt slå över och bli kontra produktivt. Det lämnar resten av gruppen lite utanför och eftersom människan är ett flockdjur i grunden kommer hon anpassa sig efter att inte ha ett lika stort ansvar och heller inte hjälpa till att ta lika mycket arbete som den som drar mest.

Dela på jobbet

För att få en grupp att dela på ”bördan” så behöver man därför med jämna mellanrum stanna upp och se sig omkring, kanske göra vissa förändringar och omstruktureringar samt plocka fram vad jobbet som måste göras verkligen består i. Det handlar om att stolpa upp och tydligt definiera arbetet och dela upp det i mindre uppgifter för att på så sätt komma framåt. Att åka på konferens är ett ypperligt sätt och tillfälle att samla ihop styrkorna och omgruppera sig. Det är dessutom ett mycket bra sätt att lära känna nyanställda och komma kollegor närmare. Mycket forskning visar att en stor grupp har lättare att kommunicera och dra åt samma håll om man har något gemensamt, ett minne eller en upplevelse man delat. Ett bra tips för alla företagare som letar sammanhållning och gemenskap till sin grupp anställda är https://folkmatmoten.se/

Fler nyheter