De första skolåren är viktiga

12 augusti 2020 Eva Olsson

Friskolorna har som namnet låter en friare variant av lärandet jämfört med den traditionella skolan. På friskolan får barnen leva ut sin kreativitet och äventyrslystnad på ett helt annat sätt. Det är många skolår som barnen ska gå igenom och det är viktigt att det blir rätt från början för att skapa en positivitet hos barnen.

Hur många gånger har inte skolgången varit grunden för kriminalitet och depressioner när barnen blivit vuxna på grund av exempelvis mobbning under skolåren. Ett barn som inte mår bra uppvisar många gånger ett osäkert beteende på grund av dåligt självförtroende och blir därför ett lätt mobbad. Å andra sidan kan det också vara ett barn som har dåligt självförtroende som är den som mobbar för att själv må bättre.

Det är därför viktigt att skolgången inte blir ett minne av ångest, utan en tid med lyckliga minnen. Att på ett naturligt sätt bedriva en del av undervisningen i naturen med allt vad det innefattar som läromedel är spännande för de flesta barn. Och genom utomhusaktiviteter tillsammans med andra barn skapas en gemensamhet och kompisanda.

När det gäller Naturen så har en kraft att påverka människan på ett avslappnande sätt och ger en själslig styrka. Naturen är också vår ursprungliga miljö. Här blir barnen inte bara avstressade, utan också mer kreativa och får större koncentrationsförmåga.

Att kombinera lek med lära är ett utomordentligt sätt att tillföra kunskap hos barnet och i naturen är det gratis. En skola i Malmö är en friskola där aktiviteter utomhus ligger till grund för lärandet. Här har de förutom förskola och skola även fritidshem. Genom utomhuspedagogiken följer de läroplanens mål och deras vision är att få barnen nyfikna, känna sig trygga och vara friska. Här får de ett lärande som är upplevelsebaserat, lustfyllt och kreativt, samtidigt som naturen främjar deras mentala hälsa och välbefinnande.

http://www.skabersjoskolan.se/skabersjoskolan/extern/

Fler nyheter