Hur löser man en Rubiks kub på bästa sätt?

19 november 2020 Cecilia Olsson

Många tycker att det känns helt omöjligt att lösa en Rubiks kub, men alla som har tålamodet kan faktiskt lära sig att göra det. En Rubiks kub löses med hjälp av algoritmer som man använder sig av i en viss ordning, det är alltså en serie vridningar som man gör innan man går vidare till nästa. Det går att hitta mängder av olika lösningar, både lätta för nybörjare samt riktigt avancerade för de som redan har lite koll på kuben.

Lär dig kubens delar

För att man ska kunna lära sig lösa en kub så är det dock grundläggande att man först lär sig kubens olika delar. Den klassiska 3×3 kuben består av 54 rutor i sex olika färger; gul, vit, röd, orange, grön och blå. Målet är att få alla sidor på kuben enfärgade genom att vrida på bitarna. De olika bitarna kallas för kantbitar, hörnbitar och centrumbitar (även kallade mittenbitar). 

Det finns tolv stycken kantbitar, de har två färger var och sitter i mitten av en rad. Hörnbitarna har tre färger var, de är placerade i hörnen på kuben och det finns åtta stycken av dem. En centrumbit har endast en färg och de ligger i mitten på varje sida av kuben, vilket betyder att det finns sex stycken sådana.

Centrumbiten bestämmer färgen

Centrumbitarna är de enda bitarna som inte flyttar på sig då man vrider på kuben, utan de har alltid samma position. Därför är det också de som avgör vilken färg det ska vara på den aktuella sidan. Det kan också vara värt att komma ihåg att gul alltid ligger på motsatt sida från vit, orange ligger mittemot röd och grön mittemot blå.

En sida där du kan hitta lösningar och nya Rubiks kuber

Mer information om kuben samt bra lösningar hittar du på https://mastercubestore.se/content/8-loesning-. Där kan du även köpa nya kuber och andra spännande varianter på det populära 3D-pusslet. 

Fler nyheter