Ek används till allt möjligt

30 maj 2019 jonas olsson
Ek används till allt möjligt

Ek är ett mångsidigt träslag som kan användas till väldigt mycket. Våra förfäder använde till exempel ek till att göra stockbåtar. Det blev med tiden också det viktigaste träslaget för båtbyggnad. Vanligt folk hade inte tillgång till det eftersom staten ägde alla ekar och det var straffbelagt att försöka hugga ner en ek. Så småningom upphävdes förbudet. Eken bredde ut sig och blev speciellt vanlig i södra Sverige.

 

Numera specialsågar man ek och använder som snickerivirke. Man sågar och klyver ekstolpar. Man bygger också bänkar, trappor, broar och bryggor av detta träslag. Lekplatser och olika konstruktioner utomhus är ytterligare ett vanligt användningsområde. Ektrallgolv är mycket populära. Ekmöbler likaså. Nu när inredning är så modernt ser man ofta ekgolv inomhus i olika utföranden, mattlackade eller vita. Det är något gediget med ek som gör att vi gärna vill ha det.

 

 

Ek till stall och nationalparker

Till stallboxar använder man specialanpassade ekplank. Stallinredning är en stor marknad och exporteras också mycket till våra grannländer Danmark och Norge, men även till bl.a. Island. Till naturreservat och nationalparker levereras det mycket ek. Träslaget ser man i naturen i bland annat skyltar, fågeltorn, grindar, spångar och gångbroar. Invid sandstränder lägger man ut gångar så att det är lätt att ta sig fram. Även i skogen kan man lägga ut plankor för att kunna gå i terrängen när underlaget inte är plant. Vi har ju allemansrätt i Sverige, och det är bra att så många vackra platser i naturen är tillgängliga också för dem som har svårigheter med att gå.

 

Förädling till olika produkter

Ekvirke sågas i ett sågverk, hyvlas och blir sedan förädlat till olika ekprodukter i en snickeriverkstad. Förutom själva sågverket behövs det också torkanläggningar och särskilda maskiner för specialarbeten. Det är en fin gammal svensk tradition att använda just detta träslag, och det finns oändligt många produkter att välja mellan.  

Fler nyheter