Brandgenomföringar gör att väggar och golv behåller sitt brandmotstånd även där kablar, rör och dylikt passerar

17 maj 2022 Cecilia Olsson

När en fastighet byggs så är säkerheten otroligt viktig, vare sig den ska användas till bostäder eller om det handlar om företagslokaler. Det finns många olika säkerhetsområden som man bör ta hänsyn till redan i planeringsstadiet, bland annat är brandsäkerhet en mycket viktig del. Detta är något som bör tas med redan på ritbordet om man vill undvika onödigt höga kostnader för att åtgärda det senare, eller ännu värre, om en brand har startat och spridits så att fastigheten behöver genomgå kostsamma renoveringar som hade kunnat begränsas. 

Brandgenomföringar är viktiga för att rök och lågor inte ska kunna färdas mellan brandceller

Brandtätning av genomföringar är vad man kallas passiva brandskydd. De ser till att byggelement eller sektioner (väggar eller golv) behåller sitt brandmotstånd även på platser där kablar, kabelrännor, rör eller ventilationskanaler passerar genom dem. En industriell brandavskiljande genomföring har många fördelar för de olika parterna inblandade i ett bygge, bland annat genom att de sparar möda, tid och framför allt pengar.

brandgenomföringar

Ett företag som är mycket erfaret inom området och även tar fram egna produkter är Sewatek. Alla deras produkter är noggrant undersökta och godkända, de har den europeiska tekniska bedömningen (ETA) och är CE-märkta. Sewatek tillverkar genomföringar för vatten- och värmerör samt elledningar med olika dimensioner.

Fördelar med brandgenomföringar från Sewatek

Sewatek tar fram måttbeställda produkter och kan i normala fall leverera redan efter en vecka, men ofta går det även snabbare än så. Deras industriella brandgenomföringar sparar dessutom mycket tid under hela byggprojektet. Arbetsbelastningen blir mindre på grund av att en industriell genomföring inte behöver någon form av eftergjutning. Samtidigt som man undviker den tidsförlust som eftergjutning innebär så krävs det dessutom mindre koordinering av olika arbetsfaser vilket innebär att Sewateks genomföringar kan underlätta på flera sätt.

Effektivisera byggprojektet utan att behöva tumma på brandsäkerheten med hjälp av Sewateks brandgenomföringar.

Fler nyheter