Anlita en professionell advokat vid brottmål

25 februari 2020 Cecilia Olsson
Anlita en professionell advokat vid brottmål

Om man blivit utsatt för ett brott eller anklagad för att ha utfört ett kan man komma att behöva hjälp av en advokat. Vid ett brottmål kan man stå som tilltalad eller målsägande. Är man tilltalad  behöver man hjälp från en offentlig försvarare och som målsägande får man stöd från ett målsägarbiträde. 

Om man är tilltalad i ett brottmål är man misstänkt för att ha begått ett brott. Vid en rättegång är det åklagarens uppgift att bevisa att den tilltalade är skyldig. Den offentliga försvararen, eller försvarsadvokaten som det ofta kallas, ska däremot bevisa den tilltalades oskuld i brottmålet eller se till att den tilltalade får det bästa möjliga straffet om han eller hon anser sig skyldig. I slutändan är det domstolen som tar ställning till om den tilltalade anses skyldig eller ej samt vilket straff hon eller han ska få om hen anses skyldig. Domstolen kan även ta ställning till övriga frågor som berör åtalet, till exempel om det begärts skadestånd. 
 
 
Om man har utsatts för ett brott kallas man i ett brottmål för målsägande. Som målsägande blir ens uppgift under rättegången att berätta vad man har blivit utsatt för. Som målsägande får man hjälp och stöd från ett målsägarbiträde, som ofta är en advokat. Ett målsägarbiträde ska tillvarata brottsoffrets intressen och till exempel föra skadeståndstalan om inte åklagaren gör det. Som offer vid ett brott kan man bli beviljad skadestånd av den som begått brottet. Det innebär att man får ersättning för skador som brottet orsakat, det kan till exempel vara för sjukvårdskostnader, stulna föremål, trasiga kläder, sveda och värk eller kränkning.
 
Advokat Thor Olsson erbjuder juridisk hjälp vid brottmål Värmland. Advokat Thor Olsson AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå som är specialiserad på brottmål, fastighetsrätt och familjerätt men åtar sig även övriga uppdrag inom exempelvis affärsjuridik samt konkurs- och obeståndsrätt. Thor Olsson har varit advokat sedan 1984 och har därmed lång erfarenhet inom olika rättsområden. 

Fler nyheter